Domy Szkieletowe

IDEA DOMU

Idea domów pasywnych sprawdza się w praktyce. Dom pasywny zużywa przy zwykłym użytkowaniu nie więcej jak ok. 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu (15 kWh) na m2 powierzchni mieszkalnej w ciągu roku, co daje około 90% oszczędności w stosunku do średniego zapotrzebowania na ciepło domów istniejących i jest to jednocześnie cztery razy mniej niż potrzebuje dom niskoenergetyczny (50-70 kWh/m2 na rok).Kopia front domu

Dom pasywny jest rozwinięciem domu niskoenergetycznego. Charakteryzuje się przede wszystkim wybitną izolacyjnością cieplną, optymalizacją pasywnych zysków z energii słonecznej, kontrolowaniem wentylacji z systemem odzysku ciepła. Do końcowego bilansu ważna jest wzajemna korelacja pozyskiwania i oddawania ciepła. Oddawanie ciepła zachodzi poprzez wentylację i transmisje (straty ciepła poprzez ściany, okna, dachy).
Pozyskiwanie ciepła odbywa się poprzez następujące elementy: zyski wewnętrzne (ciepło ludzi, zwierząt, urządzeń gospodarstwa domowego itp.), pasywne pozyskiwanie energii słonecznej poprzez przeszklenia południowych fasad, oraz odzysk ciepła z wentylacji poprzez zastosowanie wymienników w instalacjach. W domach o niedostatecznej izolacyjności straty transmisyjne są tak duże, ze zyski słoneczne i wewnętrzne są całkowicie pomijane. W domu pasywnym natomiast pasywne zyski solarne są optymalizowane poprzez południowe okna, straty transmisyjne zaś drastycznie zredukowane poprzez wybitną izolację cieplną i kompaktowa formę domu. Straty ciepła wentylowanego kompensowane są poprzez wymienniki ciepła. salon w domku
Charakterystyczne dla domów pasywnych jest kompleksowość założeń. Stosuje się ścisłe powiązanie osiągnięć technologicznych (baterie słoneczne, wymienniki ciepła, nowoczesne układy wentylacyjne) z zastosowaniem materiałów o wysokiej jakości i doskonałych współczynnikach przenikania ciepła (materiały konstrukcyjne, izolacyjne, przeszklenia, stolarka, elementy ocieplenia dachów). Architektura domów pasywnych jest zawsze podporządkowana oszczędnościom energetycznym. Bryła budynku oparta jest o wiedzę i potrzeby wynikające z założeń energetycznych (kształt i zwartość). Formowanie otworów okiennych odbywa się wg. zasad architektury solarnej (otwarcie na południe i minimalizowanie przeszkleń od północy).
W kształtowaniu funkcji preferuje się otwarte wnętrza ułatwiające wentylację. Projekty domów pasywnych winny zawsze opierać się na wiedzy i przemyśleniach z dziedziny komfortu klimatycznego i współczesnych potrzeb psychosocjologicznych mieszkańców.
W Polsce również rośnie świadomość energetyczna, inwestorzy indywidualni poszukują nowych rozwiązań, dostępne są materiały, które można zastosować w realizacji domów pasywnych, są podejmowane próby pierwszych realizacji. Niestety w chwili obecnej rozwiązania materiałowo-technologiczne domu pasywnego są jeszcze na naszym rynku dużo droższe od rozwiązań tradycyjnych. Biorąc za przykład rynek niemiecki różnice te powinny się w najbliższych latach wyraźnie zmniejszać. W chwili obecnej w naszym kraju, najlepsze proporcje zwiększonych nakładów finansowych do uzyskanych oszczędności energetycznych można uzyskać w przypadku realizacji domów niskoenergetycznych.

kuchni z jadalnia w domku